นิทรรศการคาสิโนงานใหญ่

อุตสาหกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์และคาสิโนเป็นธุรกิจที่มีอัตราเติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างคึกคักของคาสิโนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งคาสิโนที่เปิดดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และคาสิโนออนไลน์ที่เชื่อถือได้ อย่างเช่น 188BET เป็นต้น ทำให้มีการจัดงานแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกมขึ้นหลายงานในรอบปี มหกรรมยิ่งใหญ่ที่อังกฤษ หนึ่งในงานแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกมที่สำคัญ […]

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเป็นระยะตลอดปี ทั้งนี้ นิทรรศการหลัก ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งตามลักษณะของวิธีการจัดมี 2 ประเภท คือนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการถาวร […]