พิพิธภัณฑ์แนะนำไปเยี่ยมชม

ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 1,500 แห่ง โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดประมาณ 20 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ […]