นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเป็นระยะตลอดปี ทั้งนี้ นิทรรศการหลัก ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งตามลักษณะของวิธีการจัดมี 2 ประเภท คือนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการถาวร […]

แหล่งเกาะติดข่าวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมระดับหนึ่ง เนื่องจากมีสถานะเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่งของไทยจึงค้นหาได้ง่ายในโลกออนไลน์ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ มีทั้งแบบย่อและรีวิวยาวพร้อมภาพประกอบ ทั้งนี้ การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทางออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สะท้อนว่าพิพิธภัณฑ์ยังคงได้รับความสนใจ โดยส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจที่เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวและบทความรีวิวพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีดังนี้ […]

พิพิธภัณฑ์แนะนำไปเยี่ยมชม

ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 1,500 แห่ง โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดประมาณ 20 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ […]