พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการจัดแสดงทรัพย์สินล้ำค่าของประเทศ ทั้งโบราณวัตถุ งานช่าง ศิลาจารึก และเอกสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ หากต้องการรู้จักตัวตนและรากเหง้าของพลเมืองในชาติ ต้องไปหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของงานศิลปะ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณและศิลปะร่วมสมัย สามารถเลือกไปเยี่ยมชมได้

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมกิจการของพิพิธภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปหันมาสนใจพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

แนะนำพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ

เป็นบทความแนะนำพิพิธภัณฑ์ที่น่าไปเยี่ยมชม 3 แห่ง ประกอบด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของไทย อยู่ตรงข้ามสนามหลวง เป็นแหล่งจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้ำค่าของไทยจำนวนมาก

มิวเซียมสยาม (Museum Siam) อยู่ใกล้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความเป็นไทยชุด "ถอดรหัสไทย" ซึ่งวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกแง่มุม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่รวมพิพิธภัณฑ์ไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระราม 9

ประเภทของนิทรรศการ

เป็นบทความอธิบายประเภทของนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะของวิธีการจัดเป็น 2 ประเภท คือ

นิทรรศการถาวร คือ การจัดแสดงวัตถุสิ่งของไว้อย่างถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลายาวนาน

นิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการหมุนเวียน เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงโดยกำหนดระยะเวลา เช่น จัด 1 วัน 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีบทความแนะนำวิธีจองคิวเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้ากรณีจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ ซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งกำหนดให้จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และบางแห่งกำหนดให้จองล่วงหน้า 2 สัปดาห์

เราหวังว่าทุกท่านที่อ่านบทความของเราจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมชม และหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่ตรงใจ