พิพิธภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่มีบริการการจองคิวเข้าชมนิทรรศการล่วงหน้า โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งให้บริการทางเลือกในการจองหลายช่องทาง ประกอบด้วยทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ และการส่งแบบฟอร์มการจองทางอีเมล หรือแฟกซ์ ทั้งนี้ มีพิพิธภัณฑ์ 3 แห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งระบุระเบียบการจองไว้ในเว็บไซต์ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)

ที่อยู่: ถนนกำแพงเพชร 6 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 150 คน ต้องจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดสำหรับกรอกข้อมูล และส่งไปที่อีเมล info@mocabangkok.com หรือทางแฟกซ์ 02-016-5670 หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองและแจ้งให้ผู้จองทราบแล้ว จึงจะเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ Mocabangkok.com แล้วคลิกที่แถบ “เยี่ยมชม” ตามด้วยแถบ “กรุ๊ปทัวร์” หน้าข้อมูลจะปรากฏแถบให้คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-016-5666

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ให้บริการเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โดยต้องจองวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมถึงผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของพิพิธภัณฑ์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่)

ที่อยู่: ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าชมท้องฟ้าจำลองในอุทยานดาราศาสตร์แห่งนี้ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 084-088-2261 โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท นักเรียน นักศึกษา 30 บาท ส่วนโซนนิทรรศการเข้าชมฟรี

หรือจองทางออนไลน์ก็ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th แล้วคลิกที่แถบ “เยี่ยมชม” ตามด้วยแถบ “การจอง” “จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์” และ “จองเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่” จากนั้น แถบข้อความจะปรากฏให้คลิกเพิ่ม ประกอบด้วยแถบ “ผู้เข้าชมทั่วไป” และ ”หมู่คณะ” เมื่อคลิกเข้าไปก็จะปรากฏแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล เริ่มจากการเลือกวันที่ต้องการเข้าชม เลือกรอบ และเลือกกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมหาประสบการณ์ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จก็ปิดท้ายด้วยการคลิกแถบ “ส่งการจอง”