ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 1,500 แห่ง โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดประมาณ 20 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 3 แห่งที่น่าไปเยี่ยมชม มีดังนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของไทย อยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตรงข้ามสนามหลวง เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้ำค่าของไทยจำนวนมากที่สุด

เวลาทำการ: วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. หยุดวันจันทร์และอังคาร

ค่าเข้าชม: คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

เข้าชมฟรี: เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระสงฆ์

เฟซบุ๊ก: Facebook.com/nationalmuseumbangkok

โทรศัพท์: 02-224-1402

มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

อยู่ที่ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย" มีห้องจัดแสดง 14 ห้อง อธิบายเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกแง่มุม

เวลาทำการ: วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดวันจันทร์

ค่าเข้าชม: นักเรียนและนักศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป 50 บาท ผู้ใหญ่ชาวไทยและต่างชาติ 100 บาท

เข้าชมฟรี: เยาวชนไทยและต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช และผู้พิการ

เว็บไซต์: Museumsiam.org

โทรศัพท์: 02-225-2777

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอาณาจักรที่รวมพิพิธภัณฑ์ไว้ 4 โซน ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระราม 9

เวลาทำการ: เปิด 3 วัน คือ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.30-17.00 น.

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 100 บาท เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 200 บาท เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9

เข้าชมฟรี: ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นักศึกษาอายุไม่เกิน 24 ปี (ต้องแสดงบัตร)

เว็บไซต์: Nsm.or.th

โทรศัพท์: 02-577-9999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *