พิพิธภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเป็นระยะตลอดปี ทั้งนี้ นิทรรศการหลัก ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งตามลักษณะของวิธีการจัดมี 2 ประเภท คือนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการถาวร คือ การจัดแสดงวัตถุสิ่งของไว้อย่างถาวร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลายาวนาน

ส่วนนิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการหมุนเวียน จัดโดยกำหนดระยะเวลา เช่น จัด 2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะจัดในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายนของทุกปี จึงเป็นวันที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งนิยมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของนิทรรศการและกิจกรรมที่มีพิพิธภัณฑ์กำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

Marcel Odenbach-Stille Bewegungen. Tranquil Motions

เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปิน Marcel Odenbach แห่งเยอรมนี จำนวน 14 ชิ้น มีทั้งผลงานศิลปะวิดีโอเทป วิดีโอจัดวาง (ศิลปะวิดีโอติดตั้ง) และภาพวาด ดำเนินการจัดโดยสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ แห่งเยอรมนี

สถานที่จัดนิทรรศการ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่

วันจัดนิทรรศการ: จากวันนี้-31 มิถุนายน เวลา 10.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 150 บาท นักเรียน นักศึกษา 100 บาท

โทรศัพท์: 02-108-8231

Apollo and Daphne

เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินกิออค จอง (Gi-ok Jeon) โดยเป็นผลงานจิตรกรรมนามธรรม ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตก

สถานที่จัดนิทรรศการ: อาคารหอศิลป์ เอสเอซีแกลเลอรี (SAC Gallery) ซอยสุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันจัดนิทรรศการ: จากวันนี้-21 พฤษภาคม

วันทำการ: วันอังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. ปิดวันอาทิตย์และจันทร์

โทรศัพท์: 02-258-5580

Workshop Museum Creative Worksheets

เป็นหลักสูตรอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สถานที่อบรม: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันอบรม: อบรม 2 วัน ในวันที่ 23-24 มิถุนายน

ผู้เข้าอบรม: รับผู้สนใจทั่วไปจำนวน 40 คน

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท ส่วนสมาชิก อพวช. 2,520 บาท

โทรศัพท์: 02-577-9999 ต่อ 1491 และ 1492